innity

pages

Sunday, March 12, 2017

[JAWAPAN KEPADA MUFTI PERLIS] Benarkah Bukan Islam Boleh Terima Zakat ?


BENARKAH ORANG BUKAN ISLAM BOLEH TERIMA ZAKAT ?
بسم الله الرحمن الرحيم
Ada apa dengan istilah Muallafat Qulubuhum???

Zakat kepada Non Muslim...

Sedikit perkongsian daripada alfaqer berkenaan kekeliruan masyarakat kini dengan hukum berkaitan dengan zakat adakah dibolehkan zakat diagihkan kepada non muslim ataupun sebaliknya dan apakah dimaksudkan dengan istilah Muallafat Qulubuhum dalam syara'?...

Ini adalah edisi Tahlil Mahal Niza' dek rentetan fatwa yang dikeluarkan oleh jabatan mufti sebuah negeri pasir berdengung pada 7/1/2011 kemudian dikemaskini pada 10/3/2017, berikut kekeliruan terhadap resolusi fatwa tersebut ;

1. Ketiadaan penjelasan dengan jelas berkenaan istilah 'Muallafat Qulubuhum' dari sudut perspektif para fuqaha' dan syarat-syarat dikategorikan individu tertentu sebagai 'Muallafat Qulubuhum' berikut dakwaanya :

Adapun jika kita melihat pendapat yang lain, sebahagian para fuqaha menyatakan mereka boleh menerima zakat atas peruntukan ‘al-muallafah qulubuhum’ iaitu yang dijinakkan jantung hati mereka kepada Islam. Ini seperti yang dinaskan oleh al-Quran dalam Surah al-Taubah ayat 60...

Kami menjawab :

i. Asyafie'yyah
وعرف الشافعية المؤلفة قلوبهم بمن يشمل المسلم حديث العهد بالاسلام ، والكافر الذي يرجى اسلامه ، أو يخاف شره ، لكنهم يقولون : يعطى للكافر منهم من غير الزكاة...
Sebagaimana dinukilkan dalam Al-majmu bagi Al-imam Nawawi (m/s 6/189), Ar-raudhah (m/s 2/314) dan Ghoyah Al-qos'wiy bagi Imam Al-baidhowi (1/391): 'Al-muallafat Qulubuhum' ini adalah merangkumi kaum muslimin pada zaman baginda Rasulullah dan golongan kafir yang diharapkan memeluk islam ataupun golongan kafir yang dikhuatiri kejahatanya, maka mereka (ashab syafe'iyyah) berpendapat diberikan kepada golongan kafir tersebut habuan BUKANlah dalam bentuk ZAKAT.

ii. Hanafiyyah
يقول الكاساني الحنفي : ( وأما المؤلفة قلوبهم فقد قيل : أنهم كانوا قوماً من رؤساء ، وصناديد العرب مثل أبي سفيان ، ولهم شوكة وقوة وأتباع كثيرة ، بعضهم أسلم حقيقة ، وبعضهم أسلم ظاهراً لا حقيقة وكان من المنافقين ، وبعضهم كان من المسالمين ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقات تطييباً لقلوب المسلمين عنهم وتقريراً لهم على الاسلام...)
Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-kasani dalam Bada'ie Sana'ie (m/s 2/904): Adapun dimaksudkan dengan Al-muallafat Qulubuhum adalah pemimpin qabilah yang tidak memeluk islam pada zaman Rasulullah seperti Abu Sufyan yang mempunyai pengaruh, kekuatan dan ideologi yang sangat kuat rata-rata dalam kalangan pemimpin tersebut adanya yang muslim secara hakiki, muslim secara tidak hakiki (munafiq) dan kafir, maka diberikan kepada mereka habuan dalam bentuk SEDEQAH sebagai menjinakan hati dan tanggapan mereka terhadap islam melihatkan pada maslahat pada ketika itu...

iii. Almalikiyyah
ويقول الخرشي : ( المؤلفة قلوبهم كفار يعطون ليتآلفوا على الاسلام) ، هذا هو الصحيح عند المالكية ، ولذلك ذكر القول الثاني بما يشعر الضعف حيث قال : ( وقيل : المؤلفة مسلم حديث عهد بالاسلام يعطى ليتمكن اسلامه )
Sebagaimana dinukilkan oleh Al-kurasyi dalam Syarahnya (m/s 2/217) juga disebutkan dalam Hasyiyah Ad_dusuqi (m/s (1/495) dan dalam Bulghatul Saalik bagi Imam As-sowi (m/s 1/490): -definisi yang sama dengan para imam mazhab yang lain bahkan dikatakan inilah pendapat yang rojih yang mewakili mazhab maliki- sambungan daripada naratif nas nukilan di atas kita akan mendapati bahwa sanya mazhab maliki juga menegaskan habuan yang diberikan oleh Rasulullah adalah berbentuk SEDEQAH, GHONIMAH, FAI'IE dan BUKANlah ZAKAT...

iv. Hanabilah
وعمم الحنابلة المؤلفة للمسلم والكافر ، وقالوا : يعطون منها مطلقاً ، وذكروا أربعة أصناف سواء كانوا مسلمين ، أم كفرة...
Sebagaimana dinukilkan dalam Al-uddah Bil Syarhil Umdah (m/s 142), Al-kafi Fil Fiqhil Imam Ahmad Bin Hanbal bagi Ibnu Qudamah Al-maqdisi (m/s 1/333) dan Al-ahkamul As-sultoniyyah bagi Abi Ya'ala (m/s 132): secara umumnya para fuqaha' hanabilah berargumentasikan TIDAK SEPENDAPAT dengan JUMHUR imam-imam mazhab dalam permasalahan ini seperti tidak menentukan bentuk pemberian tersebut kepada golongan kafir namun bersepakat pada definisi istilah dan pembahagian golongan tersebut...

Bagaimanakah seorang agamawan yang berkredibilitikan seorang mufti mentarjihkan pendapat yang tidak mewakili jumhur ulama' dalam permasalahan ini bahkan bersikap ketidakadilan dalam menukilkan pandangan Imam-imam mazhab?, Dimanakah kejujuran dan etika Adabul Mufti' Wal Mustafti' Wal Ifta' yang sepatutnya ada pada beliau?...

2. Mufti yang alergik dengan Mazhab Syafie berikut dakwaanya:

Pendapat al-Imam al-Syafi’i r.h tersebut telah menjadi pegangan dalam Mazhab al-Syafi’i. Maka, kita dapati tokoh-tokoh dalam mazhab al-Syafi’i akan menegaskan hal yang sama. Ini seperti al-Imam al-Syirazi dalam al-Muhazzab, al-Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ dan lain-lain. Berdasarkan asas ‘kekufuran’ itu menghalang bukan muslim menerima peruntukan zakat, maka –dalam Mazhab al-Syafi’i mereka tidak boleh menerimanya samada atas tiket kefakiran ataupun muallaf.

Kami menjawab:

Mengapakah perlu melaram sehingga memasuki daerah Fiqhiyyah Hanabilah sedangkan pembahagian permasalahan ini dalam Mazhab Syafie cukup teliti dan sudah melengkapi untuk diamalkan di melaysia pada amnya, wahai mufti yaang bijaksana sudah baca habiskah pandangan Syafieyyah sehinggakan perlu melaram bagai???:
قال الشيرازي والنووي : ( قال أصحابنا : المؤلفة ضربان مسلمون وكفار ، والكفار صنفان ، من يرجى إسلامه ، ومن يخاف شره ، فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ـ كما ذكرنا ـ من الغنائم ، لا مانع من الزكاة ، لأن الزكاة لا حق فيها للكافر ، وإنما يعطون من سهم المصالح ، وذكر النووي أن الأصح عندهم لايعطون بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعضهم قال : لا يعطون إلاّ أن ينزل بالمسلمين حاجة .
وأما المؤلفة المسلمون فأصناف : صنف لهم شرف في قومهم يطلب بتأليفهم اسلام نظرائهم ، وصنف أسلموا ، ونيتهم في الاسلام ضعيفة فيتآلفون لتقوى نيتهم ، ويثبتوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذين .
وهل يعطون بعده ؟ فيه قولان مشهوران : أحدهما لا يعطون ، لأن الله تعالى أعز الاسلام فأغنى عن التآلف بالمال ، والثاني : يعطون ، لأن المعنى الذي به أعطوا قد يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن أين يعطون ؟ فيه قولان : أحدهما من الصدقات للآية ، والثاني : من خمس الخمس ، لأن ذلك مصلحة فكان من سهم المصالح .
وصنف ثالث أي من ـ قوم يليهم قوم من الكفار ـ ان اعطوا قاتلوهم ، ويراد باعطائهم تألفهم على جهادهم ، وصنف رابع قوم يليهم قوم عليهم زكوات ويمنعونها ، فإن أعطي هؤلاء قاتولهم ،وقهروهم على أخذها منهم وحملوها إلى الإمام ، وأن لم يعطوا لم يأخذوا منهم الزكوات واحتاج الامام إلى مؤنة ثقلية لتجهيز من يأخذها .
وهذا الصنفان يعطيان بلا خلاف لكن من أين يعطون ؟ فيه الأقوال الأربعة ، أحدهما : يعطون من سهم المصالح ، والثاني : من سهم المؤلفة من الصدقات ، والثالث : من سهم الغزاة ، والرابع : وهو المنصوص أنهم يعطون من سهم الغزاة ومن سهم المؤلفة ، لأنهم جمعوا معى الفريقين )
Sebagaimana dinukilkan dalam Almuhazzab (m/s 6/197) dan Raudhah (m/s 2/314) cukup-cukup jelas tentang pembahagian secara terperinci dan adil saksama Syafieyyah tidak sebagaimana didakwa-dakwi oleh mufti tersebut yang mendakwa kononya akibat 'tiket kekufuran' golongan ini mengikut pendapat mazhab syafie akibat tidak mendapat zakat seolah-oleh mereka tidak mendapat apa-apa habuan jika beramal dengan mazhab syafie sedangkan Imam Nawawi dan As-syarozi menegaskan bahwa sanya golongan kafir tersebut mengikut pembahagian mereka mendapat habuan masing-masing dalam bentuk SEDEQAH dan lain-lainya BUKANlah ZAKAT...

Tidak rugilah beramal dengan mazhab syafie sebab pendapat ini juga disokong oleh Ibnu Qudamah Al-maqdisi dalam kitabnya yang lain Al-kaafi Fil Fiqhil Imam Ahmad Bin Hanbal (m/s 1/332), bahkan Zaidiyyah dalam Manarul Ilal Mukhtar (m/s 1/312), Al-ibadhiyyah dalam Syarh Kitabul Nail (m/s 3/232) dan Zahiriyyah dalam Al-muhalla bagi Ibnu Hazm (m/s 6/204)...

Justeru pendapat yang rajih dalam mazhab hanbali berkenaan kelayakan golongan kafir ini menerima zakat sudah ditegaskan oleh Ibnu Qudamah sendiri dalam Mughni ( m/s 4/106):
لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الأَمْوَالِ لا تُعْطَى لِكَافِرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الأَمْوَالِ شَيْئًا
Kami (Hanabilah) tidak mengetahui kekhilafan antara ahli ilm berkenaan kelayakan golongan kafir zimmi menerima zakat atas tiket 'Muallafat Qulubuhum' sebaliknya Ibnu Mundzir menukilkan daripada ijma' para ulama bahwa sanya golongan kafir zimmi TIDAK layak diBERIkan ZAKAT harta seumpamanya...

Resolusinya walaupun golongan kafir yang dikategorikan termasuk dalam 'Muallafat Qulubuhum' ini tidak layak mendapat zakat mengikut pendapat sebilangan fuqaha' seperti mazhab syafie namun masih mendapat habuan disebalik pembahagian permasalahan tersebut dengan pakej lumayan yang lain seperti berbentuk SEDEQAH dan lain-lainya...

Pesan ayahanda Syeikhna Fadhilat Syeikh Dr Muhammad Ahmad Ma'abad Al-hanbali Al-azhari Hafizahulloh nak alim Fiqih Hanbali nim bukan mujarrod naql semata-mata pendapat Ibnu Qudamah masalan tetapi berhajat kepada muqoronah dhau' aqwalihi wa kutubihi/perbandingan pendapat-pendapat beliau rahimahulloh dalam kitab-kitab yang laen...

Wallahua'lam 

IbnuQassem@Salafytobat93
10/3/2017 (11 JMDA 1438)

10 comments:

 1. 1. Fatwa ni bukan dibuat oleh mufti seorang shj. Ada jawatankuasa yg terdiri dari ramai sarjana.
  2. Perlis tak terikat dgn mana2 mazhab. Depa mana2 pendapat yg dirasakan sesuai.
  3. Berbeza pendapat adalah rahmah kpd org Islam. Di mana rahmatnya jika kita dipaksa utk ambil pendapat Imam Syafie shj, tak boleh ambil pendapat imam lain?
  4. Adakah kita tak bersetuju dgn fatwa ini atas dasar kebencian kita kpd kaum lain? Adakah kita setuju utk beri zakat kpd org asli yg kafir?

  ReplyDelete
 2. anon 9.02.. ko pe hal nk buat keterbukaan mazhab pulak. pakai satu satu la woi. nusantara shafie.. shafie la. otak kau dh diwahabikn .. itu lh masalahnya. bikin keliru umat terbanyak mmg kerja geng pak wahab.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mana rahmatnya bila berbeza pendapat apabila hanya satu pendapat shj boleh diterima?

   Delete
  2. Engko byr zakat pun pakai cash. Dlm.mazhab shafie mana boleh bayar cash.

   Delete
  3. AnonymousMarch 12, 2017 at 5:30 PM

   Ko fikir balik zaman Mazhab Shafie mcm mana keperluannya, sekarang zaman moden keperluannya macam mana pulak... tapi Islam tetap relevan sepanjang zaman dan hingga kiamat...Alhamdulillah

   Delete
 3. Zakat adalah dari org islam kepada orang islam. Zakat yg diterima sebenarnya masih tidak mencukupi utk diagihkan kepada orang islam yg layak, dan kenapa kita masih nk utamakan org kafir padahal mereka ini belum tentu benar2 ikhlas utk menjerumus diri kearah islam semata2 mata berkehendakkan zakat yg sepatutnya milik org islam yg layak...sekadar pendapat.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bukan utamakan org kafir. Jangan risau. Ikut keutamaan. Bg kat sape yg lebih memerlukan.

   Delete
  2. Jgn bagi kat kaki mabuk, hisap dadah... walaupun dah pihak berwajib tahu hal tu.. org ramai pun jgn complaint bila peraturan dah ditetapkan...

   Delete
 4. Yang dok kalut nak bgi kpd nonmuslim tu pasal apa plk. Bagi kpd yg muslim biar cukup dulu.

  ReplyDelete
 5. Gua N lama dah dok minta nak urus

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

innity

Recent Posts

Recent Posts Widget

Blog Archive

Total Pageviews

Alexa

review http://www.celahgelegar.blogspot.com on alexa.com