Seorang peguam, Fatihah Iliani Jamhari berkata, sekolah vernakular menyebabkan wujud perasaan keberasingan di antara rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

“Singapura telah memansuhkan sekolah vernakular pada tahun 1967. Namun kita di Malaysia masih membenarkannya dan menyebabkan kaum-kaum sangat terasing.